Coaching

Coaching

 

A LA RECERCA DELS TEUS OBJECTIUS.

El Coaching és, en base i principi, un procés d’autoconeixement personal a través de la consecució d’objectius. En general hi intervenen dos actors principals: un és el coach o entrenador, que és la persona que instrueix, forma i guia l’alumne perquè aquest millori en el desenvolupament de les seves funcions. L’altre és el client o alumne, que rep els coneixements i les competències que representa que necessita per millorar en la seva vida personal o professional. El coach es compromet amb el client a una aliança de col.laboració, establint uns objectius concrets i dissenyant un pla d’acció que els permeti aconseguir dins dels plaços establerts. El pla en qüestió fixarà una sèrie de sessions que permetin aconseguir la finalitat prevista, acompanyat d’altres activitats destinades a millorar altres aspectes concrets del client.

En l’efectivitat del Coaching influeix clarament el tipus de relació que s’estableix, i és necessari que aquesta estigui basada en la confiança entre ambdós participants. Així, el coach pot convertir-se, no només en un director d’entrenament, sinó també en un consultor que l’ajudi a innovar en els procediments usats. Per millorar l’èxit i la productivitat del procés, el coach hauria de tenir coneixements de l’entorn personal i de la feina del client. També, el coach ha de disposar d’habilitats clares de comunicació, desitjar i ser capaç de compartir la informació, i estar disposat a prendre’s el temps necessari que requereix tot l’ esforç en conjunt.

 

El desenvolupament del procés segueix bàsicament els següents 5 pasos:

Observar – L’observació de nous punts de vista és fonamental perquè el client trobi les seves solucions, i permet que pugui escollir entre les alternatives de les que disposa per aconseguir els seus objectius.

Presa de consciència – L’observació permet la presa de consciència;, bàsicament la del nostre poder personal d’elecció. El coach centrarà al client en les eleccions que pren i les seves conseqüències, donant-li eines específiques per poder escollir conscientment i amb una efectivitat més alta.

Determinació d’objectius – És essencial per a tot procés de coaching el poder comptar amb objectius clarament definits, i que serviran de base i guia per a la presa de decisions i accions.

Actuar – Un cop reunida tota la informació, s’ha d’actuar de forma sostinguda en el temps. El coach acompanyarà d’aprop aquest procés ajudant a superar las dificultats que van apareixent al dur a la pràctica les actuacions.

Mesurar – En tot moment és imprescindible comprobar si ens apropem o ens allunyem de l’objectiu marcat. Això ens permetrà prendre accions correctives i ajudar a l’obtenció dels èxits buscats.

 

A pesar de tot, en els últims anys s’ha observat un evident i quasi bé intoxicant ús i abús d’aquest terme i la tècnica que comporta, apareixent gran quantitat de professionals i empreses dedicats al tema. Com moltes altres modes i tendències semblants, es poden obtenir resultats molt dispars en la seva aplicació. És important aquí considerar les principals crítiques que la banalització i la massiva popularització del Coaching han rebut:

  • No s’usa una metodologia clarament definida. El ràpid creixement de la disciplina ha fet aparèixer molts serveis de coach que en realitat no ho són. La manca de regulació dificulta el control de la pràctica i la qualitat. Moltes corrents conflueixen sota el nom de coaching.
  • L’enfocament a l’hora de desenvolupar la capacitat d’obtenir resultats i èxits és una altra gran crítica. Es ressalta en moltes ocasions la superficialitat del mètode, que tendeix a exacerbar els sentiments de superació i competitivitat (tu pots!!) en el curt plaç, però que produeix resultats estèrils en el llarg plaç.
  • El coaching traballa directament amb les persones, els seus processos mentals i emocionals. En el cas de que aquest procés no sigui ben guiat, les conseqüències poden ser força negatives. L’ètica, responsabilitat i cura del coach són imprescindibles.

 

Abordarem dues modalitats de Coaching, cadascuna d’elles amb les seves peculiaritats:

 

 

Per informació i demanar hora:

 

Oriol Casas i Jordà

Tel. 931257868 / Mbl. 646 04 03 07 (watsapp).

Mail: oriol.casas@psipp.cat

 

logopsipp-300x75