Personal

coach-personal

 

El Coaching Personal no és màgia, ni la garantia de que aconseguiràs els mateixos èxits que en Josep Guardiola sobre la faç de la terra. Tampoc es pot aplicar ni a tot ni a tothom. Actualment és un terme molt intoxicat per modes i pseudo-aplicacions del tot variades.

El que sí és el coaching personal és un sistema pràctic i dinàmic, personalitzat, individual i fet a mida, per a ampliar l’autoconeixement i la bona gestió dels recursos personals i les capacitats (competències, emocions, objectius, etc.) d’una persona. El Coach, que acompanya i aconsella, amb coneixements i estudis superiors de filosofia i/o psicologia, sovint complementats amb altres disciplines, proposa exercicis pràctics i mètodes a fer en el dia a dia i en fa un seguiment, d’una manera anàloga als entrenadors personals en l’esport. El coaching o entrenament personal és propi de la cultura occidental de l’època post-moderna, i la seva finalitat principal és la consecució dels objectius personals de l’individu, amb el conseqüent èxit i sensació d’autoestima i capacitat que això comporta.

El Coaching personal es pot aplicar de maneres diferents. És un procés on el “client” es marca uns objectius i està obert a aprendre i a passar a l’acció. És un procés d’acompanyament en l’assoliment dels objectius que el client es marqui com a importants i necessaris per assolir un grau més alt de rendiment, d’autoestima i de gaudi de la seva vida. El procès comporta també, quasi sempre, creixement personal, evolució i maduresa del client.

Basant-se en una sèrie de sessions programades, s’estableixen els objectius a assolir, els problemes a resoldre, les dificultats a vèncer, com vèncer-les, les diferents etapes a assolir, i la manera d’anar verificant, en cada etapa, l’assoliment dels objectius parcials establerts. No es descarta l’ús de les noves tecnologies.

En principi (en principi) actúa a curt termini (entre cinc i dotze sessions, o una vintena com a màxim) per obtenir resultats molt concrets i definits i, està clar, que no impliquin cap tipus de trastorns, alteracions de personalitat ni malalties (fòbies, trastorns alimentaris, etc.). No inclou medicaments ni abasta problemes greus, complexos o que requereixin professionals de l’ambit sanitari.

Una professió relacionada amb l’entrenament personal en creixement personal és l’assessorament personal. La diferència principal està en que l’assessor personal aconsella quan considera que fer-ho pot accelerar el procés. Per contra, el coach personal es limita a oferir eines que poden ser útils o no a la persona per a actuar sense consells directes.

És important esmentar que es considera que el coaching personal és un mètode més apte per a l’autoconeixement, creixement personal i consecució d’objectius d’una persona fins a cert punt “sana”, sense massa problemes profunds o clarament limitants, i disposat a sortir amb certa facilitat de la seva zona de confort.

 

Preu sessió: 70€.

 

Per informació i demanar hora:

 

Oriol casas i Jordà.

Tel. 931257868 / 646 04 03 07 (watsapp)

Mail: oriol.casas@psipp.cat

 

logopsipp-300x75